Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Kym

Em sẽ đi cùng anh đoạn đường dài lâu trong cuộc đời này

Em sẽ đi cùng anh đoạn đường dài lâu trong cuộc đời này

2023-06-02 08:05:00

Em sẽ sóng bước thật chậm, sẽ nắm tay anh để không đi lạc, sẽ báo động mỗi khi em thấy dấu hiệu nguy hiểm để chúng ta cùng chiến đấu, em sẽ không bướng bỉnh chiến đấu một mình để có thể chết một mình mà không ai hay biết như đã từng, em sẽ học cách chia sẻ cảm xúc của mình, không cố chấp riêng mang. Và em tin, đi cùng anh, em sẽ đi đoạn đường dài lâu trong cuộc đời này.

Ươm mầm xanh cho riêng mình

Ươm mầm xanh cho riêng mình

2023-05-24 01:15:00

Gói sông xanh vào mắt Ôm núi xanh vào lòng Ươm mầm xanh an tĩnh Chốn định tâm riêng mình.

back to top