Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Huỳnh Hân

Có những cái buông tay để hối hận suốt đời

Có những cái buông tay để hối hận suốt đời

2018-10-04 01:25:00

Em ước ngày đó cơn giận trong em có thể nguôi nhanh đi, để em có thể chạy đến ôm anh và khóc. Vì bây giờ, nhiều đêm em vẫn khóc khi nhớ về anh, nhưng anh không ở đây nữa.

Không được bên nhau mùa hạ, ta sẽ thương nhau mùa đông

Không được bên nhau mùa hạ, ta sẽ thương nhau mùa đông

2019-01-07 09:26:56

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.

back to top