Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hồ Điệp

Thời gian đã lấy đi những gì?

Thời gian đã lấy đi những gì?

2021-11-24 01:30:00

Thời gian đã lấy đi những gì? Có lẽ là tôi của những năm về trước, có lẽ là không mang đi gì cả, chỉ trả cho tôi một câu trả lời, là nắm giữ hay buông xuôi. Cảm ơn vì cả hai đều có thể quay trở lại, rồi sẽ có một ngày mai cùng trở nên tốt đẹp hơn.

back to top