Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hieu Dang

Em, đơn giản em là em thôi!

Em, đơn giản em là em thôi!

2021-06-18 01:30:00

Chúng tôi ngồi xuống cái ghế đá cũ, cũng chẳng có chuyện gì khác để nói khi mà trái tim tôi và em đều đang đập mạnh hơn, hồi hộp hơn, có lẽ chúng tôi đang cùng nhau đón nhận cảm xúc đầu đời đó

back to top