Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Đoàn Dương

Chúng ta dò dẫm nơi đâu để tìm thấy bình yên?

Chúng ta dò dẫm nơi đâu để tìm thấy bình yên?

2019-07-31 08:26:00

Mỗi lần em mệt mỏi nghĩ về thì lại được nhìn thấy khoảng thanh xuân tuyệt vời kia. Bình yên ư? Chúng ta dò dẫm nơi đâu để tìm thấy? Chẳng xa xôi đâu cả! Bình yên là ở trong tâm mỗi con người.

back to top