Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Chàng Mưa

Blog Radio 504: Hãy cứ chấp nhận mình cô đơn đi

Blog Radio 504: Hãy cứ chấp nhận mình cô đơn đi

2017-07-21 22:00:00

Chẳng ai bắt chúng ta phải cố tỏ ra mạnh mẽ cả. Vì chúng ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi nên bây giờ mới cần dành cho bản thân một khoảng lặng. Hãy cứ thừa nhận rằng mình đang cô đơn đi.

back to top