Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Cao Hà

Trưởng thành rồi em phải tự biết thương mình

Trưởng thành rồi em phải tự biết thương mình

2020-05-05 01:15:00

Trưởng thành rồi mệt lắm phải không em? Khi muốn khóc mà nước mắt chẳng thể nào rơi nổi Bởi trái tìm mình không cho phép mình yếu đuối Những lụy phiền trên đôi mắt mẹ cha

back to top