Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

TƯỜNG QUYÊN

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

2019-05-21 02:10:00

Người ta nói đối với lá việc của lá là phải xanh, còn đối với em, em phải cố gắng sống cho thật đẹp. Hãy xem những khổ hạnh như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua.

back to top