Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trọng Bình

Gió tìm ai mà thổi suốt xuân thì?

Gió tìm ai mà thổi suốt xuân thì?

2021-06-01 01:15:00

Nhưng thời gian lặng lẽ bước qua mau Chuông chẳng còn reo mỗi khi trời trở gió Một thoáng buồn thiu trên từng con đường nhỏ Hỏi gió tìm ai mà thổi suốt xuân thì?

Anh vẫn mơ về ngày ta có nhau

Anh vẫn mơ về ngày ta có nhau

2021-05-24 01:15:00

Anh vẫn mơ về ngày ta có nhau Vẫn đợi chờ em bằng một dòng thông báo Người ta hay nói với chốn này hư ảo Riêng anh mãi tin “Tình không ảo bao giờ”.

back to top