Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trần Thị Trà Linh

Chúng ta còn lại gì sau mùa yêu đã cũ?

Chúng ta còn lại gì sau mùa yêu đã cũ?

2018-11-22 09:20:40

Nhớ về anh như một phần tuổi trẻ. Tôi chẳng thể trách anh về những điều đã qua, là vì tôi hiểu rằng chính bản thân tôi đã tự đánh đổi để nhận lấy phút giây yên bình.

back to top