Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Thanh Hải

Buông tay mà lòng vẫn còn thương

Buông tay mà lòng vẫn còn thương

2016-09-28 01:09:32

Tôi tin vào duyên phận nhưng tôi cũng tin hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ. Tôi vẫn tin gặp anh đã là đúng người và đúng lúc nhưng sự trưởng thành trong tình yêu của tôi quá muộn và nỗi buồn ngày hôm nay là sự đánh đổi với điều đó.

back to top