Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Song Thương

Em ổn rồi, còn anh cũng thế nhé

Em ổn rồi, còn anh cũng thế nhé

2018-02-22 01:30:00

Anh à, mọi chuyện như vậy là ổn rồi phải không, em không còn làm phiền anh nữa, em không cố gắng chen chân vào cuộc đời đầy niềm vui của anh. Em sẽ thôi thắc mắc, thôi trông đợi từ một người chẳng nghĩ về em.

Em ổn rồi, còn anh cũng thế nhé (Vlog Radio)

Em ổn rồi, còn anh cũng thế nhé (Vlog Radio)

2018-01-28 01:00:00

Anh à, mọi chuyện như vậy là ổn rồi phải không, em không còn làm phiền anh nữa, em không cố gắng chen chân vào cuộc đời đầy niềm vui của anh. Em sẽ thôi thắc mắc, thôi trông đợi từ một người chẳng nghĩ về em.

back to top