Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Phuongg Thanhh

Con nhớ bố lắm, bố à

Con nhớ bố lắm, bố à

2021-07-30 01:18:00

Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

back to top