Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Tuấn Minh

Tình như cơn gió

Tình như cơn gió

2020-05-13 01:15:00

Lệ rơi mi mắt ai buồn Tình xưa hoài niệm có buồn có đau Duyện phận lắm lúc khác nhau Không ai biết đuợc về sau thế nào

back to top