Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

nguyễn trọng thanh

Ly Hôn

Ly Hôn

2023-10-02 12:50:00

Anh mất đi tuổi trẻ, thanh xuân Năm tháng của em phai màu từ hôm ấy Thành thật với chính mình đi bao biện làm chi vậy Thấy tốt hơn không?

Rồi nỗi buồn cũng cũ

Rồi nỗi buồn cũng cũ

2019-11-27 01:15:00

Buồn mãi thôi cũng cũ Dần dà sẽ phai phôi.

Không thể mãi là thế giới của em

Không thể mãi là thế giới của em

2019-06-20 08:16:00

Thật lòng... Thật lòng anh xin lỗi Không thể mãi mãi là thế giới của em.

Mối tình đầu

Mối tình đầu

2019-05-24 08:10:00

Cái thời còn đi học Thương cô bạn ngồi sau

back to top