Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hoa

Chợt một thoáng hoa sữa

Chợt một thoáng hoa sữa

2019-10-24 01:15:00

Hoa sữa nở làm chi? Cho lòng ai xao xuyến

Em chỉ tiếc thanh xuân

Em chỉ tiếc thanh xuân

2019-06-22 08:10:00

Anh, em không hề tiếc Em chỉ tiếc thanh xuân!

Em đợi mùa qua phố

Em đợi mùa qua phố

2019-05-30 08:16:00

Em đợi mùa qua phố Cho trọn vẹn chữ chờ

Lỗi là tại cơn mưa

Lỗi là tại cơn mưa

2019-05-29 08:15:00

Em nghĩ là tại gió Gió làm mắt em cay...

back to top