Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hằng

Lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp

Lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp

2016-07-20 10:43:26

Tình yêu, sự nghiệp không có cái nào là quan trọng hơn, đều quan trọng như nhau. Hãy để tình yêu nuôi lớn, bảo vệ sự nghiệp. Hãy để sự nghiệp bảo bọc, vun đắp cho tình yêu. Để khi nhìn lại, ta sẽ chẳng hối hận vì những quyết định của bản thân mình.

Hãy học cách yêu thương người mình đã chọn

Hãy học cách yêu thương người mình đã chọn

2016-07-19 09:15:10

Tạo hoá quyết định những ai có thể bước vào cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ để ai ra đi, hay sẽ giữ ai lại ở bên mình. Và chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Chìa khoá cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn.

Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?

Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?

2016-07-07 07:04:45

Chẳng có quyết định nào là đúng, và cũng không có quyết định nào là sai cả. Nhưng dù bạn có lựa chọn như thế nào, thì cũng hãy mạnh mẽ lên và tin rằng: mình chọn là đúng, thế thôi! Và luôn nhớ rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Một khi đã lựa chọn ta phải học cách yêu thương người mình đã chọn thay vì tìm kiếm mãi một hình bóng trong hư vô.

back to top