Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Ngải Sa

Hãy yêu thương mẹ nhiều một chút để không nói giá như

Hãy yêu thương mẹ nhiều một chút để không nói giá như

2021-06-14 01:25:00

Ai còn mẹ xin hãy yêu thương mẹ nhiều một chút, hãy tâm sự nói chuyện cùng mẹ nhiều một chút. Bạn không thể biết mẹ đã hi sinh những gì vì bạn, cũng không biết mẹ đã dũng cảm như thế nào để nuôi lớn bạn đâu. Hãy yêu và chăm sóc khi còn có thể. Đừng để sau này phải nói “giá như”.

back to top