Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Mai Thúy Hải

Thơ Radio: Mắt em chứa những gì anh có thấy hết không?

Thơ Radio: Mắt em chứa những gì anh có thấy hết không?

2017-08-10 01:30:00

Người ta nói đôi mắt em đượm buồn Nên anh đừng nhìn vào đôi mắt ấy Người ta nói em hay khóc là vậy Luôn yếu mềm nếu thật sự tổn thương.

back to top