Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lê Oanh

 Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được

Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được

2017-10-06 01:30:00

Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Người đã đi rồi, ta cũng phải bước tiếp chứ. Tại sao cứ ngồi gặm nhấm mãi một nỗi đau?

 Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được (Vlog Radio)

Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được (Vlog Radio)

2017-09-23 01:00:00

Trong tình yêu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Người đã đi rồi, ta cũng phải bước tiếp chứ. Tại sao cứ ngồi gặm nhấm mãi một nỗi đau?

back to top