Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

HuyenTrang Tranthi

Tuổi ấu thơ sao mà đẹp vô cùng

Tuổi ấu thơ sao mà đẹp vô cùng

2022-06-21 01:10:00

Tình bạn bè, tình gia đình thắm thiết, Đã cho tôi những kỷ niệm hồn nhiên Trên trang giấy tôi nắn nót từng chữ, "Tuổi ấu thơ sao mà đẹp vô cùng".

Ngày mai là một ngày nắng mới

Ngày mai là một ngày nắng mới

2022-05-23 01:15:00

Cuộc đời ngày mai là một ngày nắng mới, Ta chôn chặt giữ mãi tấm lòng nhau.

back to top