Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hoàng Thảo

25 tuổi bắt đầu lại thì có làm sao?

25 tuổi bắt đầu lại thì có làm sao?

2018-03-01 09:11:38

Có người từng nói rằng “hãy sống như thể ngày mai chúng ta sẽ chết”. Dẫu có sai lầm, có 25, 35 hay 50 tuổi đi chăng nữa, nếu bản thân chẳng may vẫn phạm phải sai lầm phải bắt đầu lại, thì hãy cứ xem như cuộc đời cho chúng ta trẻ lại để làm lại mọi thứ tốt đẹp hơn.

back to top