Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Biết yêu thương cho đến bạc mái đầu

Biết yêu thương cho đến bạc mái đầu

2020-11-17 01:15:00

Nếu một ngày ta lạc mất nhau Vén màn lên cho nắng ấm vào nhà Ta thấy nhau giữa muôn trùng cách trở Biết yêu thương cho đến bạc mái đầu.

back to top