Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hằng Trần

Cảm ơn thanh xuân này đã từng mang anh đến bên em.

Cảm ơn thanh xuân này đã từng mang anh đến bên em.

2021-07-05 01:30:00

Chúng tôi chưa có số điện thoại, chưa có wifi nên không thể liên lạc về được, cũng may gần nhà có một cửa hàng tiện lợi và có wifi, thế là mặc cho thời tiết -1 độ tôi vẫn mặc áo ra đó để liên lạc với anh, giây phút chúng tôi nhìn thấy nhau cả thế giới như ở trước mắt.

back to top