Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hải Thanh

Âm thanh của biển

Âm thanh của biển

2020-09-14 01:10:00

Em không nghe được rồi âm thanh từ biển Làm sao biết sóng cuộn trào ra sao

Nếu một ngày mắt con không nhìn thấy nữa

Nếu một ngày mắt con không nhìn thấy nữa

2020-09-12 01:15:00

Nếu một ngày mắt con không nhìn thấy nữa Bố mẹ hãy là ngọn nến cho con

Mẹ đừng giục con lấy chồng nữa được không?

Mẹ đừng giục con lấy chồng nữa được không?

2019-11-25 01:15:00

Nếu hạnh phúc con cũng không được chọn Con đau lắm cũng buồn mẹ thấu không

back to top