Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hạ Tử Vy

Mẹ ơi, hãy để con tự quyết định cuộc đời của mình

Mẹ ơi, hãy để con tự quyết định cuộc đời của mình

2019-09-09 01:27:00

Mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho con, giờ cũng đến lúc con nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, đến lúc con phải trưởng thành rồi, đừng thay con gánh trách nhiệm nữa”.

back to top