Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Hà Thị Hương Giang

Yêu người đã có người yêu

Yêu người đã có người yêu

2016-10-18 01:30:00

Tại tôi yêu sai người, yêu sai thời điểm, tại duyên phận chúng tôi không được gắn kết chung một chỗ. Hai chúng tôi là hai đường chéo, chỉ gặp nhau một khoảng khắc trong cuộc đời rồi đường ai nấy đi, chỉ còn lại những hồi ức phai màu của năm tháng cũ.

back to top