Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Boo

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

Dù hy vọng mong manh em cũng không từ bỏ

2020-11-28 01:25:00

Anh biết không, trên thế giới, có hàng trăm, hàng vạn,hàng triệu kiểu tình yêu nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng chỉ còn 1% cơ hội thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ, phải đi đến cuối cùng thì mới biết nó vô vọng, anh có nghe thấy không. Em sẽ không từ bỏ.

back to top