Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Băng Hạ

Còn trẻ, hãy tự quyết định cuộc sống của mình đi!

Còn trẻ, hãy tự quyết định cuộc sống của mình đi!

2018-07-04 09:24:22

Bạn còn trẻ hãy cứ mạnh dạn sống theo ý mình, sống cuộc sống mà mình thích chấp nhận đánh đổi và từ bỏ chỉ cần bạn thấy vui vẻ thấy không phí hoài tuổi xuân.

back to top