Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trần Thanh Vân

30 tuổi còn độc thân thì đã sao?

30 tuổi còn độc thân thì đã sao?

2019-05-09 08:35:00

Em nói ba mươi tuổi bạn bè em hầu như đã ổn định, còn em vẫn còn đơn độc một mình. Nhưng em biết không, hạnh phúc của em chỉ đến chậm hơn mọi người một chút thôi.

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

2020-08-06 13:15:52

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

back to top