Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Mèo con

Có những tháng ngày với nỗi nhớ không tên

Có những tháng ngày với nỗi nhớ không tên

2019-06-12 08:15:00

Có những tháng ngày mang nỗi nhớ không tên Chẳng phải yêu thương cũng chưa lần hò hẹn

Buông nỗi buồn để nhận những yêu thương

Buông nỗi buồn để nhận những yêu thương

2019-06-11 08:17:00

Hạnh phúc là... đúng lúc phải nên buông Người chẳng thương, bận lòng thêm mỏi mệt

Có hạnh phúc nào mà lại chẳng mong manh

Có hạnh phúc nào mà lại chẳng mong manh

2019-06-03 08:15:00

Có hạnh phúc nào mà lại chẳng mong manh Bởi chỉ một người xây còn người kia buông bỏ

back to top