Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lưu Vũ Hoàng Yến

Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương!

Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương!

2018-03-29 01:30:00

Em ơi! Cô gái tôi thương ơi! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ là người bên em. Dù cả thế giới nói em sai, tôi cũng vẫn sẽ là người tin tưởng em. Có chuyện buồn em hãy tìm đến tôi, tôi muốn san sẻ cùng em được không?

Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương! (Vlog Radio)

Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương! (Vlog Radio)

2018-03-11 01:00:00

Em ơi! Cô gái tôi thương ơi! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ là người bên em. Dù cả thế giới nói em sai, tôi cũng vẫn sẽ là người tin tưởng em. Có chuyện buồn em hãy tìm đến tôi, tôi muốn san sẻ cùng em được không?

back to top