Xuân đến gõ cửa hiên

Tác giả: Quang Nguyễn
14-02-2018 01:15:000

Tháng chạp nào xanh thế
Nắng õng ẹo ven đường
Phủ màu trùm bóng xế
Ngớt ngà rợp dáng nương


Mong manh sợi huyền bay
Khép hờ cửa chân mây
Lộ liễu màu nắng rọi
Xuống ngắm tháng mười hai

Xuân đến gõ cửa hiên

Thời gian yên gội rửa
Vết xám mờ thế gian
Tựa mình nhìn qua cửa
Thấy tháng chạp tươi ngàn

Xanh xanh đồi ngọn cỏ
Tô thẳm miền thảo nguyên
Tóc vàng bay trong gió
Xuân đến gõ cửa hiên.

© Quang Nguyễn – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+