Nhớ thương cô lái đò xưa

Tác giả: Trịnh Trần Hiếu
09-08-2018 01:15:000

Quê tôi có một dòng sông
Mùa mưa con nước đỏ hồng phù sa
Tình quê tình nước mặn mà
Thêm con đò nhỏ là ba mối tình

Cô đò xinh thật là xinh
Đôi duyên vương áo lục bình phất phơ.
Bến sông bao kẻ đợi chờ
Đò đưa đưa cả giấc mơ vào lòng.

blog radio, Nhớ thương cô lái đò xưa

Câu hò gạn đục khơi trong
Gọi ai xa nhớ một dòng sông xanh...
...Mà nay cầu vững như thành
Đò ngang cô lái tròng trành xưa đâu?

Hay tin cau bén duyên trầu
Buồn trông con nước bạc đầu nhấp nhô
Nhớ đò hay nhớ thương cô?
Hoa đâu đậu bến điểm tô lối về.

Những chiều sóng vỗ bờ đê
Dạt dào mà ngỡ tình quê vắn dài
Người đi chẳng hẹn một mai
Bên bồi bên lở là hai bên buồn.

© Trịnh Trần Hiếu - blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top