Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu

Tác giả:
06-03-2017 01:35:000

Giữ chặt hay buông
Còn tùy duyên nữa
Đâu phải cứ muốn
Là mãi không xa

***

Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu


Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu


Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu


Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu


Duyên phận vốn là điều thật kỳ diệu

Quote: Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp

Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+