10-03-2017 18:05:03

Có biết bao nhiêu thứ tình cảm trên đời, nhưng có tình cảm nào bao la, sâu sắc và vô tận như tình mẹ dành cho con. Tình yêu thương của mẹ luôn "vẫn", "sẽ", "mãi" bên con cho dù con lớn lên đi xa, trưởng thành trong đời phải không mẹ?

back to top
+