Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top giọng đọc

Hòa Khỉ

Hòa Khỉ

"Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố" (NKĐTT)

Tiến Lanh

Tiến Lanh

“Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh.”

Tuấn Anh

Tuấn Anh

www.facebook.com/strangerdi

back to top
logo left
logo right
banner bottom