Nước mắt của biển

Tác giả: Vũ Quỳnh Anh
26-12-2018 01:14:002

Vì sao biển mặn thế
Là nước mắt đấy thôi
Sóng cứ mãi xa khơi
Biển một mình nỗi nhớ

Hằng đêm vẫn than thở
Là tiếng sóng vỗ bờ
Biển một mình làm thơ
Mong chờ là tiếng hát


Biển đâu mong bão táp
Là tiếng lòng đó thôi
Bọt trắng xoá tung trời
Biển mặn mòi con sóng

Vì sao bọt màu trắng
Còn nước biển lại xanh
Vì tình yêu mong manh
Rồi tan thành bọt nước

Thôi nào biển, đừng ước
Đừng tìm những hoài mong
Giấu nỗi nhớ trong lòng
Chôn vùi sâu đáy biển

Nước mắt đâu ai biết
Vì biển mặn chát hơn
Cả tiếng lòng cô đơn
Biển giấu vào con sóng

© Vũ Quỳnh Anh - blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top