Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Trần Quy

Yêu hết mình thì có gì phải hối hận?

Yêu hết mình thì có gì phải hối hận?

2018-12-06 01:28:00

Anh lại hỏi tôi có hối hận khi quen anh không. Tôi trả lời rằng có thể sau này tôi sẽ hối hận. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua, là nhất thời. Tại sao phải hối hận khi mình đã yêu hết mình?

back to top