Quách Minh Ngọc
     
Thành Viên: Quách Minh Ngọc
08-01-2019 18:53:28

Em đâu rồi, lời tâm sự trong lòng, Đã viết hết hay em còn giữ lại? Mười năm qua bao lần đau tê dại Em đâu rồi chạy đuổi mãi tìm em...

05-01-2019 18:28:41

Có điều gì muốn nói nữa không anh Hoa đã rơi - héo trong chiều nhợt nhạt Sương đã tan. Biển không còn dào dạt Và cuộc đời không phải giấc mơ ngoan.

back to top