Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

Thơ Radio: Mình chẳng còn tha thiết hỏi thăm nhau

2017-07-04 01:30:00

Mình không còn tha thiết hỏi thăm nhau Bao mặn nồng thủa ban đầu đã hết Trái tim yêu đang thấm dần mỏi mệt Bởi trái ngang dày xéo vết thương lòng

back to top