Phát thanh xúc cảm của bạn !

BLOG CỦA TÔI

Buông bỏ một người không dễ dàng

Buông bỏ một người không dễ dàng

2020-08-11 01:30:00

Người ấy rồi sẽ lại yêu một người khác, và ta cũng thế! Sẽ lại cùng nhau bước tiếp vào tương lai, cùng nhau trải qua mọi thử thách của cuộc sống, rồi có khi sẽ là người cuối cùng bên ta.

back to top