Phát thanh xúc cảm của bạn !

RADIO ONLINE

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

2020-08-12 09:26:35

Nếu thanh xuân là quyển sách không hồi kết, vậy hãy cứ an yên để nó dẫn lối. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thật sự không thể nào lí giải được. Chỉ nhủ chúng ta sau này: “Đừng liều lĩnh đánh đổi thứ mình muốn có bằng niềm vui đang có, kể cả đó là tình cảm”.

back to top