Mùa đã sang bao giờ

24-02-2019 01:16:00

Chiếc lá rơi buộc lấy mảnh mây trời Ta muốn hát những bài tình ca nhỏ Đi bên người qua ngày này, tháng nọ Từ sớm mai đến tận lúc chiều tà…

back to top