Anh về gom lại một đời yêu thương

Tác giả:
14-11-2017 01:14:000

Mong tình ấy về đây lần nữa
Để cho người mở cửa lời yêu
Ước mơ ngày ấy bao nhiêu
Duyên về góp nhặt những chiều cô đơn

blog radio, Anh về gom lại một đời yêu thương

Có những lúc mưa về lối nhỏ
Anh thu hờn gen tỏ vào nôi
Em đi trong gió từng hồi
Anh về gom lại một đời yêu thương

Bao vất vả biết người gánh lấy
Ai hỏi dùm tuổi mấy xuân xanh
Em đi những giọt trong lành
Anh về gói gém để dành xuân sau

© Vũ - blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+