Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Tuyết Trần Thị

Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội

Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội

2021-05-27 01:28:00

Những bạn trẻ à, đừng quên đi nguồn cội. Em hãy trở nên tỏa sáng để tổ quốc này mãi xanh tươi. Để đất nước mình chèo chống ra biển khơi. Em ơi, hãy nhớ một điều “hòa nhập chứ không hòa tan”, và vì “Tổ quốc chưa phải là của ta chỉ vì ta sinh ra ở đó, Tổ quốc chỉ là của ta khi ta biết bảo vệ nó”.

back to top