Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nhà Kho Của Ú

Tôi tổn thương vì những kỳ vọng của mình

Tôi tổn thương vì những kỳ vọng của mình

2021-09-22 01:25:00

Tôi tổn thương từ những kì vọng của mình. Khi có tình cảm với ai đó thì ít nhiều cũng có kì vọng chứ phải không em.

Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần cuối)

Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần cuối)

2021-09-04 01:20:00

Em cảm thấy cô đơn, vì em biết rồi giây phút đó cũng sẽ kết thúc, cái gì rồi cũng sẽ tàn. Cuối cùng rồi ai cũng sẽ chỉ còn một mình.

Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần đầu)

Cô Dâu thuê Chú Rể (Phần đầu)

2021-09-03 01:25:00

Mà bây giờ người ta cần đẹp, cô thì người ta chỉ khen dễ thương thôi.

back to top