Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Lê Nguyễn Vy Băng

“Báu vật” của nhân duyên

“Báu vật” của nhân duyên

2017-06-04 01:00:10

Khi nhân duyên rơi xuống bất chợt, chúng ta không thể chọn người để yêu, nhưng phải chọn cách yêu. Cảm ơn em, vì chúng ta không cần tiếc nuối cho quãng dài của tuổi trẻ. Em không là mảnh ghép cuối trọn vẹn nhưng lại thiết yếu cho cuộc đời này. “Báu vật” của tôi, vẫn luôn còn mãi đấy thôi!

Báu vật của nhân duyên (Vlog Radio)

Báu vật của nhân duyên (Vlog Radio)

2017-04-23 01:31:00

Khi nhân duyên rơi xuống bất chợt, chúng ta không thể chọn người để yêu, nhưng phải chọn cách yêu. Em không là mảnh ghép cuối trọn vẹn nhưng lại thiết yếu cho cuộc đời này. Cảm ơn em...

back to top