20-02-2018 01:00:57

Ngày tôi còn bé, tôi vẫn cứ nghĩ rằng 25 tuổi là cột mốc đỉnh cao của một người con gái. Và nhất định khi ở cái độ tuổi ấy, tôi chắc là sẽ xuôi theo dòng đời mà lập gia đình: lấy một người đàn ông tử tế làm chồng, sinh một đứa con. Trong hồi ức tuổi thơ, 25 là một sự tròn đầy viên mãn.

08-02-2018 08:08:23

Cải xuống chợ, rồi phải vất vả cả ngày để bán, khản cả giọng để mời người ta mua từng cây, từng bó. Bởi giữa chợ Tết, đâu phải chỉ một mình nhà mình có cải. Nhiều năm, cải rẻ như cho. Chiều tối 30 mà gánh cải mẹ oằn lưng gánh xuống chợ vẫn còn non nửa. Công sức và hi vọng cả hơn một tháng ròng cứ như bọt bong bóng tan dần. Nhưng rồi cũng phải bán đổ bán tháo để còn lo mua những thức cần cho ngày Tết của gia đình.

back to top
+