20-04-2016 04:58:46

Em muốn mua nó thật? Một cái túi 30 triệu đồng? Em có điên không? - Túi xịn thế này ít nhất em sẽ dùng được hai năm, vị chi một năm sẽ là 15 triệu, 1 ngày sẽ khoảng 40 ngàn, một giờ tầm 2 ngàn, một phút là 30 đồng, mà 30 đồng thì gọi gì là tiền. Coi như cái túi này vào tay em miễn phí rồi.

08-04-2016 01:00:00

Đứng mua vé tại quầy bán tự động, ông chú đằng sau khệnh khạng nói: "Học đại học làm cái quái gì, đều khúm núm đến xin việc chỗ tôi cả thôi." Tôi nghe cũng bực, nhưng vẫn giữ được lễ độ, mua vé xong chỉ lặng lẽ chỉnh ngôn ngữ màn hình sang tiếng Pháp thôi.

back to top